top of page
zavod bufeto - logo.jpg

Zavod Bufeto

Ljubljana, Slovenija

Zavod Bufeto je prva profesionalna ustanova, ki v Sloveniji goji in razvija klovnsko gledališče - sintezo klovnade, cirkusa in gledališča. Z zlitjem cirkuško-klovnovskih veščin in dramaturških pristopov rahlja okvire tako klasičnega dramskega gledališča kot tudi tipičnega cirkuškega šova. Zavod ustvarja samostojne avtorske predstave in koprodukcijske predstave, v katerih sodelujejo priznani slovenski in tuji ustvarjalci. Prispevek Zavoda Bufeto se v njih odraža v svežem in izvirnem odrskem izrazu.  Ustanovitelja Zavoda Bufeto in osrednja ustvarjalca sta Nataša in Ravil Sultanov. Zavod Bufeto je kot izvršni producent v Ljubljani in po Sloveniji organizira mednarodni festival Klovnbuf, izvaja pa tudi lasten izobraževalni program –  ki poteka prek različnih delavnic in seminarjev z udeležbo mednarodno uveljavljenih predavateljev.

bottom of page